top of page
Clinique A Logo Blauw tekst.png
privacy verklaring.jpg

PRIVACY VERKLARING

Clinique A vindt de privacy van haar klant erg belangrijk. Wij gaan daarom vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en informatie. Wanneer je bij Clinique A een behandeling ondergaat, hebben we enkele gegevens van je nodig. Informatie zoals je naam, adres en benodigde medische gegevens worden bewaard. Als je kiest voor een behandeling bij Clinique A ga je hiermee automatisch akkoord.

Clinique A vindt de privacy van haar klant erg belangrijk. Wij gaan daarom vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en informatie. Gegevens van de klant worden alleen gebruikt om via e-mail te informeren over een gemaakte afspraak en om het medisch dossier bij te houden. Clinique A verstrekt de informatie van de klant niet aan een derde tenzij de wet ons hiertoe verplicht of de klant ons hiervoor machtigt.

Wat zijn persoonsgegevens
Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres. Online kan dit informatie zijn die verstrekt wordt door cookies of het IP adres. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. 

Verwerking persoonsgegevens
Clinique A kan persoonsgegevens verzamelen van personen die contact hebben met de kliniek, aan wie de kliniek diensten verleend, of de website bezoekt. Clinique A verzamelt de volgende persoonsgegevens:

- Naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mail adres en telefoonnummer.

- Gegevens betreffende de gezondheid van de klant. Een voorbeeld hiervan is de medische vragenlijst die je invult na het maken van een afspraak of tijdens het consult in de kliniek. 

- Gegevens zoals Cookies, het IP adres, surfgedrag, paginabezoek, social media gebruik en telefonisch contact met de kliniek.

De informatie wordt op een veilige manier vernietigd indien deze niet meer relevant is. Clinique A en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van jouw privégegevens. Dossiers met jouw gegevens mogen alleen gebruikt worden voor zover die noodzakelijk zijn voor de behandeling of daarmee samenhangen.

Bewaartermijn gegevens
De door Clinique A verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze in de wet is bepaald.

Cookie verklaring
Clinique A gebruikt Cookies. Deze informatie betreft je gedrag op de website. Deze informatie kan Clinique A gebruiken om de site te verbeteren. De toestemming van Cookies kunt u ten alle tijden intrekken.

 

Wijzigingen
Clinique A heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Er wordt daarom geadviseerd deze met regelmaat te lezen. Dit document is als laatst bijgewerkt op 10-01-2022. 

Vragen of opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen betreft deze privacy verklaring of voor het inzien, wijzigen of verwijderen van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met info@CliniqueA.nl.

bottom of page